V této oblasti spolupracujeme s internetovou platformou Fórum antikoncepce, na jejichž stránky odkazujeme coby na nejkvalitnější a nejobjektivnější on-line zdroj informací v České republice, zdroj, jež zaštiťuje přímo odborná Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

 

Rovněž spolupracujeme a vycházíme z nejnovějších poznatků Evropské společnosti pro antikoncepci a reprodukční zdraví (The European Society of Contraception and Reproductive Health) a Světové zdravotnické organizace (World Health Organisation).