MUDr. Bc. Jan Greguš

 

Kontakt: gregus@prenatal.cz

Ordinační doba:

Centrum prenatální diagnostiky

Veveří 39, 602 00, Brno

te.: 542 221 740

PONDĚLÍ – STŘEDA  14:00 – 18:00

    Vzdělání a certifikace

   2012  absolutorium Lékařské fakulty a Filosofické fakulty Masarykovy univerzity

   2017  Atestace v oboru gynekologie a porodnictví

   2018  Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

   2018  Licence lékařské komory pro samostatný výkon soukromé praxe,     pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru gynekologie a porodnictví

    2018  Certifikát ESC/WHO Teach the Teachers Course of The European Society of Contraception and Reproductive Health

    Odborné stáže

    2010  Oddělení všeobecné chirurgie, Ain Shams University Hospital, Káhira, Egypt

    2011  Gynekologicko-porodnická klinika, American University of Beirut, Libanon

    Členství v odborných společnostech

   Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

    The European Society of Contraception and Reproductive Health